Featured Image -- 428

Kiểm tra sức khỏe của Pin với Laptop chạy Ubuntu

Nguồn: Kiểm tra sức khỏe của Pin với Laptop chạy Ubuntu

Máy tính của bạn lúc nào cũng nhanh hết Pin? Và lúc nào cũng phải làm việc với bộ sạc năng lượng? Làm cách nào để thoát được tình trạng này.

Hãy tập cho mình thói quen kiểm tra sức khỏe của Pin.
Kiểm tra sức khỏe của Pin định kỳ là một thói quen tốt, có ích cho máy tính của bạn. Tuổi thọ của Pin máy tính luôn giảm dần theo thời gian, cứ sau chu kỳ từ 1 – vài tháng bạn nên kiểm tra sức khỏe cho Pin. Việc kiểm tra sức khỏe cho Pin sẽ giúp bạn biết được vấn đề gì đang xảy ra với Pin và việc sử dụng năng lượng của bạn đã hợp lý hay chưa. 

 
Continue reading

Tạo hiệu ứng tăng số với cocos2d-x

Nguồn: cocos2d-x and “scrolling numbers in label”

Tạo hiệu ứng tăng số trong 1 label là một yêu cầu thường thấy trong nhiều game, thường được sử dụng để tăng điểm, tăng xu, kết thúc màn chơi, …

Sau đây là 1 implementation đơn giản bằng việc sử dụng CCAction và thừa kế từ CCActionInterval . Ta sẽ viết lại hàm update(), các lớp CCLabelTTF, CCLabelBMFont để thực hiện công việc của mình. 

Chúc các bạn may mắn!

Headers: 
Continue reading